DZS zahájil výzkum mezi zahraničními absolventy

Lucie Matějková, Czech Republic Alumni

Study in the Czech Republic

Budeme zjišťovat, jak zahraniční absolventy ovlivnilo vysokoškolské studium v České republice

Cílem právě spuštěného dotazníkového šetření je vyhodnotit, jaký dopad mělo studium zahraničních absolventů v České republice na jejich následnou kariéru a život. Výsledky výzkumu plánujeme využít pro zlepšení a prohloubení vztahů mezi zahraničními absolventy a Českou republikou v rámci národního programu Czech Republic Alumni.

Prostřednictvím českých vysokých škol bude dotazník rozeslán zahraničním absolventům, kteří v České republice studovali bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní program, přijeli k nám studovat díky programu Erasmus+ nebo v rámci jiného krátkodobého studijního programu.

Sběr dat bude probíhat do konce roku 2021. Jejich vyhodnocení se pak uskuteční na přelomu prvního a druhého čtvrtletí 2022.