DZS Akademie: Building Alumni Engagement Strategies with Limited Resources

Přes 26 zástupců českých univerzit a národních agentur ze Španělska a Rakouska se zúčastnilo semináře, který vedla Maria L. Gallo.

DZS Academy: Building Alumni Engagement Strategies with Limited Resources. Photo: DZS
DZS Akademie: Building Alumni Engagement Strategies with Limited Resources. Foto: DZS

Zapojení absolventů je důležitým aspektem každé vzdělávací instituce nebo organizace. Vytváří trvalé spojení s absolventy, posiluje pocit sounáležitosti a zlepšuje pověst instituce. Efektivní zapojení absolventů však může být náročné, zejména pokud jsou zdroje omezené. Na nedávném semináři pořádaném DZS Akademií se mezinárodní odbornice Maria L. Gallo podělila o poznatky a strategie pro budování angažovanosti absolventů s omezenými zdroji.

Workshop se zabýval řadou důležitých témat souvisejících se zapojením absolventů. Tato klíčová témata byla účastníky důkladně prodiskutována a prozkoumána: 

  1. Začátek cesty k angažovanosti
  2. Význam komunikačních kanálů 
  3. Přínosy akcí pro absolventy a setkání s absolventy
  4. Zapojení prostřednictvím dobrovolnictví

Díky uvedeným zásadním tématům získali účastníci workshopu cenné poznatky a použitelné strategie, které jim umožní efektivně zlepšit jejich snahy o zapojení absolventů.

Workshop byl pořádán v rámci národního programu pro zahraniční absolventy českých vysokých škol, Czechia Alumni.