Dům zahraniční spolupráce je otevřený a transparentní, popisuje svoji zkušenost stážistka Emily Hackett

Emily Hackett, studentka Connecticut College, USA

Dům zahraniční spolupráce

Stážistka Emily Hackett popisuje svou zkušenost s prací v Domě zahraniční spolupráce.

Emily Hackett
Emily Hackett

Na stáž do sekce vysokoškolského a celoživotního vzdělávání Domu zahraniční spolupráce jsem nastoupila v červnu 2022 jako vůbec první zahraniční stážistka v této organizaci. Mým cílem jako českoamerické studentky bylo poznat systém mezinárodního vzdělávání v České republice. Zajímala mě spolupráce s Evropskou komisí, oblast vládních stipendiích a také způsoby propagace.

Zajímalo mě to hlavně kvůli tomu, z jaké rodiny pocházím – moje matka emigrovala z ČR do USA, kde jsem také převážně vyrůstala. Vždy však dbala na to, abych si uchovala českou část své identity. Proto jsem osobně zažila učení na dálku daleko před COVID-19. Studovala jsem dálkově české rozdílové předměty, převážně přes Skype s babičkou, a tím pádem dodělala jak americkou, tak i českou základní školu.

V USA jsem se navíc již zúčastnila několika vládních mezinárodních programů, takže vím, jak tyto programy mezinárodního vzdělávání mohou studentům pomoci posouvat se dál a dávají jim příležitost získávat nové dovednosti nebo si vytvářet názory na svět okolo. Já jsem skrze mobility získala znalosti ve dvou dalších jazycích, zažila semestr v Kyjevě na podzim 2021 a také si mohla zajistit právě i stáž v DZS.

Vlastní zkušenosti také formovaly mé názory o důležitosti kvalitního mezinárodního vzdělávání v dnešní době. Prvního, co jsem si v DZS všimla, byl otevřený přístup lidí a důraz na transparenci. Zúčastňovala jsem se např. seminářů, školení i mediální snídaně. Přátelský přístup zaměstnanců byl znát – otevřenost k novým nápadům či otázkám od zástupců českých vysokých škol nebo jiných vzdělávacích institucí byla skvělá. Bylo vidět, že DZS má zaměstnance, kteří opravdu chtějí pomoci. To jsem i slyšela od jedné zaměstnankyně v agendě Study in the Czech Republic— že vlastně se jí práce v DZS líbí právě proto, že lidé, co ve sféře mezinárodního vzdělávání pracují, to opravdu chtějí dělat. “Měníš životy,” říkala.

Přestože z vlastní zkušenosti vím, že se životy mezinárodním vzdělávání opravdu mění, v DZS se mi důležitost této práce ještě zdůraznila. Pro mnoho lidí, kteří se ve vzdělávacím světě pohybují, je to možná samozřejmost, ale tuto skutečnost si jen tak všichni neuvědomují. Neuvědomují si, že mezinárodní vzdělávání zahrnuje nejen Erasmus+, ale i poskytování vládních stipendií studentům z rozvojových zemí, uchovávání české kultury v zahraničí, podporu mezinárodní digitální spolupráce mezi školami nebo zahraniční vzdělávání dospělých zaměstnanců. Během své stáže jsem pochopila, jak je důležité poskytnout organizacím prostor k plnému rozvinutí jejich potenciálu

Zažila jsem pozitivní iniciativy v různých agendách; setkání tří knihovnic z velkých měst i malých vesnic na školení pro dospělé, kde spolu pracovaly na tom, jak nejlépe motivovat své zaměstnance vyjet a na konci si předaly kontakty; webinář pro univerzity s MŠMT a DZS, aby mohly informovaně podpořit své zahraniční stipendisty; osobní setkání se studentkou z Mexika, která mi vyprávěla, jak jí studium v ČR umožnilo se posunout dál ve svém vzdělání. Hlavně jsem byla velmi inspirována dopady studie o zahraničních absolventech českých vysokých škol— jelikož 97 % absolventů by doporučilo studium na české vysoké škole, přijde mi, že propagace České republiky v diplomacii skrz mezinárodní vzdělávání se skvěle rozvíjí.

Někdy se i od zaměstnanců projevila starost, že by se nové státní rozpočty na práci v mezinárodním vzdělávání mohly i snížit. Z mého pohledu by česká reprezentace měla brát na vědomí, že financování mezinárodního vzdělávání a všeho, co umožňuje jeho kvalitní fungování, by se teď mělo stát prioritou víc než kdykoliv jindy. Podpora Ukrajiny, Moldávie a Gruzie v rámci stipendií zahraniční rozvojové spolupráce je důležitý krok v době, kdy se bortí rovnováha na evropském kontinentu. I když strategie v bezpečnostních a ekonomických odvětvích jsou také ohromně důležité, budování občanských zahraničních vztahů a vzájemného porozumění má zásadní význam pro boj proti populismu na domácí scéně i proti agresivním nepřátelům v mezinárodním měřítku.

Jsem ohromně vděčná za svoji zkušenost v DZS. Bylo pro mě inspirující pracovat s lidmi, kteří se úspěšně snaží posílit mezinárodní postavení naší malé země, která má ve vzdělávací sféře hodně co nabídnout.