Druhé letošní EduCafé představilo výhody i rizika využívání technologií ve vzdělávání

CZELO

V červnu jsme uspořádali EduCafé na téma EdTech, neboli spojení technologií a vzdělávání.

Poslední předprázdninové EduCafé proběhlo ve středu 5. června v prostorách kavárny Kamilou v srdci Bruselu. Pozvání přijali Michal Černý, zástupce vedoucího katedry informačních studií a knihovnictví filozofické fakulty Masarykovy univerzit a garant magisterského programu EdTech a Michal Hudeček, jeden z tvůrců aplikace Včelka, která podporuje rozvoj (nejen) matematických dovedností. Sestavu hostů doplnila Ingrid Beňačková, učitelka v Evropské škole Brusel I, v jejíž třídě se aplikace Včelka aktivně používá. Moderátorkou debaty byla Angeliki Psychogyiou, projektová koordinátorka z asociace ACA a specialistka na digitalizaci a udržitelnost v mezinárodním vysokoškolském vzdělávání.  

Inkluze a etika v použití vzdělávacích technologií  

Jedním z hlavních impulsů, která stály za vývojem aplikace Včelka, byl poznatek o dlouhodobě klesajících matematických schopnostech žáků a studentů. Vzhledem k tomu, že matematické dovedností jsou kumulativní, a schopnosti tak na sebe přirozeně navazují, rozhodli se tvůrci aplikace pomoci řešit tento problém systematicky již od ranného věku. Jak přiblížil Michal Hudeček, cílem aplikace je řadit úlohy od nejjednodušší po nejtěžší a ke všem poskytovat zpětnou vazbu, což umožňuje jednoduchým způsobem odhalovat mezery ve znalostech i těch nejmenších žáků.  

Michal Černý, zástupce vysokoškolského sektoru, vyzdvihl vzrůstající kvalitu diplomových a seminárních prací, kterou lze přisuzovat mimo jiné i rozmachu umělé inteligence a dalších technologií. Tyto technologie tak studentům pomáhají po jazykové i informační stránce a není namístě jejich používání ve výuce zakazovat, ale spíše je potřeba studenty vést, aby je používali eticky a smysluplně. I z toho důvodu jeho katedra vyučuje předměty zaměřené na informační gramotnost, psychologii v online vzdělávání, digitální wellbeing či technologie ve vzdělávání.  

EduCafé EdTech

Hledání rovnováhy mezi online a offline světem  

Na hledání rovnováhy přišla řeč také v tématech, které si pro účastníky EduCafé připravila Ingrid Beňačková. Podle ní je všeobecná zpětná vazba na používání technologií v hodinách velmi kladná, a to jak od rodičů, tak od samotných žáků, kteří Včelku a podobné aplikace rádi využívají a je vidět, že jim pomáhá v jejich dalším rozvoji. Zároveň však varovala, že nadměrné využití informačních technologií ve výuce může negativně ovlivňovat jiné dovednosti, například pracovní činnosti, které vyžadují jemnou motoriku, či psaní a kreslení. Je proto potřeba se vždy zamyslet nad smysluplným využíváním technologií, které odpovídá věku žáků. 

Michal Hudeček ukázal četné výzvy, kterým musí vývojáři výukových aplikací čelit. Mezi ně patří například zachování rovnováhy v zapojení dětí a dalších uživatelů aplikací. Nízké zapojení může být způsobeno jak přílišnou náročností, tak naopak přílišnou jednoduchostí cvičení, což může děti demotivovat. Na druhou stranu, ani příliš vysoké zapojení dětí také ještě nemusí znamenat, že u nich probíhá efektivně proces učení: v tomto ohledu je nutné citlivě vyvinout každou aktivitu a nezahlcovat děti množstvím interaktivních prvků, které nemají žádnou přidanou hodnotu a pouze odvádějí pozornost.  

Důležitým faktorem úspěchu vzdělávacích aplikací, jak potvrdil i Michal Černý, je spolupráce vysokých škol, EdTech firem a také škol, které aplikace následně používají. V případě takové spolupráce totiž dochází k synergiím hned několika různých pohledů, které umožňují kombinovat jak potřeby samotných uživatelů, tak i know-how a výsledky výzkumu probíhajícího na univerzitách se znalostmi a zkušenostmi EdTech firem. Pro univerzity je zároveň velmi užitečné vidět teoretické znalosti uplatněné v praxi, což přispívá lepšímu porozumění a umožňuje studentům podílet se na řešení reálných problémů a úkolů. 

Závěrem akce nechyběly ani otázky z publika a možnost pokračovat v neformálním navazování kontaktů po skončení diskuze.