Diskuze s českými expertkami na téma genderových nerovností ve vzdělávání

CZELO

EduCafé na téma „Bridging the STEM gender gap through (and in) education“ v Bruselu přilákalo přes 50 zájemců.

Letošní první EduCafé, pořádané v rámci Evropského roku dovedností, otevřelo téma genderových nerovností ve vzdělávání se zaměřením na STEM obory (přírodní vědy, technika, technologie a matematika) a s důrazem na ICT. Diskutovat z České republiky přijely Johana Jonáková, ředitelka neziskové organizace Gender Studies o.p.s. a expertka na rovné příležitosti žen a mužů a sociální integraci, a Olga Maximová, vedoucí vývojového oddělení v neziskové organizaci Czechitas, jež se zaměřuje na zpřístupnění IT vzdělávání a kariér dívkám a ženám v České republice. Diskuzní večer moderovala Zdeňka Trachtová, zahraniční zpravodajka Českého rozhlasu v Bruselu.  

Debata se zaměřila na několik otázek: Proč přetrvávají genderové nerovnosti ve vzdělávání a kde mají své kořeny? Jaké jsou důsledky těchto nerovností pro dívky (a také chlapce) a pro společnost jako takovou? Co můžeme udělat proto, aby se situace změnila k lepšímu?  

Ročně absolvuje v ICT oborech průměrně 3 300 mužů a 650 žen 

Ze statistik vyplývá, že genderové nerovnosti ve vzdělávání jsou reálným přetrvávajícím problémem, který by společnost měla řešit. Na evropské úrovni najdeme například mezi studenty ICT oborů průměrně 20 % žen a dívek (v České republice je to jen přes 15 %) a pouze jedna žena z 50 si vybere ICT jako svůj obor studia. Tento problém se netýká pouze ICT, na úrovni Evropské unie je mezi absolventy všech STEM oborů pouze 34 % žen, v České republice dokonce jen 27 %. Přitom již bylo několikrát výzkumy dokázáno, že pohlaví samotné neurčuje předpoklady a nadání jednotlivců v určitých oborech a nehraje žádnou roli v potenciálním výběru povolání. Nerovnosti jsou způsobeny zejména výchovou, vzdělávacím systémem, sociálními stereotypy a přístupem společnosti.   

Děti jsou formovány již od útlého dětství svými rodiči, poté jejich socializace pokračuje ve vzdělávacím systému na všech úrovních, v práci a v interakcích s ostatními v dospělém životě. Olga Maximová v debatě vyzdvihla mimo jiné důležitou roli osobních vzorů a příkladů, včetně matek. Pokud si matka nedovede představit ICT studium a kariéru pro sebe samu, protože ji považuje za "mužské" povolání, tak je pravděpodobné, že se tímto směrem nebude ubírat ani její dcera. Johana Jonáková zdůraznila, že neexistují žádné „mužské“ ani „ženské“ profese. Je důležité, aby si učitelé uvědomovali společenské stereotypy a případné skryté genderové předsudky ve svém přístupu k dívkám a chlapcům, snažili se jim vyhnout, a naopak podpořit silnou stránku každého dítěte, bez ohledu na pohlaví.  

„Talent“ se často přeceňuje, technické obory mohou být pro všechny 

Je proto důležité podporovat dívky (i chlapce) v jejich všestranném rozvoji v průběhu jejich vzdělávání a seznámit je, například při výběru střední či vysoké školy, se všemi možnostmi, které mají. Tomu mohou napomoci i vhodně vytvořené kampaně na podporu studia dívek ve STEM oborech, které se vyhnou stereotypnímu zobrazení studentů a studentek. Ani pro ženy, které již vystudovaly jiný obor než STEM, to ale neznamená, že se nemohou rozhodnout změnit kariéru a začít se věnovat oblasti STEM, či specificky ICT, v jakékoli fázi svého života. Czechitas nabízí ženám možnost absolvovat kurzy zaměřené na rozvoj ICT dovedností a následnou pomoc s nastartováním kariéry v této oblasti. Gender Studies o.p.s. nabízí mimo jiné informační a konzultační služby v oblasti postavení žen a mužů ve společnosti, včetně akcí pro děti a mladé, ale také zaměstnavatele. 

V každé profesi a oblasti je důležitá diverzita a zapojení lidí s odlišnými názory, aby se společnost mohla posouvat dále. Přesto, že genderové nerovnosti v diskutovaných oblastech stále přetrvávají, na národních i evropské úrovni se objevuje řada iniciativ, které se snaží situaci zlepšit a narovnat jak v praktické, tak i politické rovině.  

Podívejte se na fotografie z akce (fotografka: Petra Israël). V nadcházejících dnech zveřejníme na našem YouTube kanálu také nahrávku debaty. 

Diskuzní večer pořádala kancelář CZELO ve spolupráci se Zastoupením Jihomoravského kraje při EU v Bruselu ve středu 10. května. 

EduCafé

EduCafé 2