CZELO vás zve na webinář pro společenské a humanitní vědy v Horizontu Evropa!

CZELO

Poslechnete si příklady dobré praxe a zjistěte jaké příležitosti vám nabízí program Horizont Evropa.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO) společně s Technologickým centrem Akademie věd ČR organizují ve dnech 11.−12. ledna 2022 "Webinář o příležitostech pro společenské a humanitní vědy v Horizontu Evropa".

Cílem školení je zvýšit odborné kapacity projektových manažerů a poskytnout jim srozumitelný přehled o možnostech financování pro společenské a humanitní vědy z programu Horizont Evropa. Webinář se bude věnovat i otázce projektových žádostí, hodnotícím kritériím a finančnímu hledisku projektů Horizontu Evropa. Během druhého dne webináře bude představeno několik úspěšných a zajímavých projektů z oblasti společenských a humanitních věd financovaných z programu H2020.

Webinář je určen pouze pro účastníky z českých institucí a bude probíhat v anglickém jazyce.

Více informací naleznete v předběžném programu.

Registrovat se můžete na přes tento link.