Co přinesl webinář na téma genderové rovnosti v oblastech evropského výzkumu, inovací a vysokoškolského vzdělávání?

CZELO

Webinář přilákal 165 účastníků. Akce se konala 10. března

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO) spolu s kolegy ze styčných kanceláří z Litvy, Polska a Slovenska uspořádala dne 10. března webinář na téma genderové rovnosti v oblastech evropského výzkumu, inovací a vysokoškolského vzdělávání.  Akce přilákala 165 účastníků a jejím cílem bylo představit nejnovější vývoj genderové politiky na úrovni Evropské unie a také představit genderové iniciativy na vnitrostátní úrovni České republiky, Litvy, Polska a Slovenska. 

Akci zahájila Anne Pépin, seniorní expertka na genderovou rovnost z Generálního ředitelství pro výzkum a inovace (GŘ RTD), která představila některé z výstupů reportu She Figures 2021. Obecně můžeme říci, že Evropská unie klade velký důraz na prosazování genderové rovnosti ve všech oblastech, nicméně i přes dosažený pokrok, Evropa stále čelí mnoha strukturálním překážkám, které brání dosažení genderové rovnosti. Problematické jsou také výstupy ze západních a východních států Evropské unie, které jsou někdy značně rozlišné. Například ve vedoucích pozicích jsou ženy z České republiky, Litvy, Polska a Slovenska značně poddimenzovány ve srovnání s průměrem EU 27. Nedostatečné zastoupení je také například v rámci doktorandských studií v sektoru Informačních a technologických služeb, kde jsou absolventky silně pod průměrem EU 27, přičemž nejhůře je na tom Česká republika a Litva.  

Druhá část webináře představila případové studie ze zemí České republiky, Litvy, Polska a Slovenska. Za Češkou republiku vystoupila paní Marcela Linková – vedoucí výzkumného oddělení Národního kontaktního centra – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, která ve svém příspěvku představila hned několik iniciativ, jako například manuál Jak na změnu nebo kampaň s názvem Jedna velikost nestačí, která byla spuštěna v březnu 2022. Litva představila výsledky průzkumu na téma genderové problematiky, jehož hlavními výstupy byla hlavně problematika mateřské dovolené, která dle studie a dotázaných negativně ovlivňuje kariéry výzkumnic anebo také problematika kariérního růstu, kdy více než polovina dotázaných souhlasí s tím, že muži mají lepší podmínky k rychlejšímu povýšení než jejich ženské kolegyně. V rámci Polska je podpora žen ve vědě a vysokoškolském vzdělávání založena na tzv. bottom up přístupu a na základě několika iniciativ, jako jsou například akademie „Girls go start-up“ nebo „Women in Tech“. Za Slovensko byla představen projekt Athena Horizontu 2020 a úskalí, kterým projekt musel čelit v rámci plánu genderové rovnosti. 

Záznam z akce bude již brzy k dispozici.