Čeští odborníci diskutovali v Bruselu o inkluzi žáků s migrační zkušeností ve vzdělávání 

CZELO

7. června uspořádala kancelář CZELO první EduCafé, neformální diskuzní večer na aktuální téma z oblasti vzdělávání. 

Debata na téma začleňování žáků s migrační zkušeností do vzdělávání přilákala přes třicet odborníků z oblasti vzdělávání včetně zástupců národních i evropských institucí, neziskových organizací i zájemce z řad široké veřejnosti. Pozvání k diskuzi přijali Kristýna Titěrová z organizace META, o.p.s.Štěpán Kment z PAQ Research, o moderování se postaral Martin Bogdan z ACA

Hosté nejprve debatovali obecně o inkluzi žáků s migrační zkušeností ve vzdělávání a o vývoji situace v České republice v posledních letech – kam se české inkluzivní vzdělávání za poslední dekádu posunulo, kde má naopak stále rezervy nebo jak se změnilo vnímání inkluze v české společnosti. Kristýna Titěrová poukázala například na to, že narativ kolem začleňování dětí s migračním pozadím se posouvá k lepšímu a ve školách přibývá podpůrných opatření – stále však přetrvávají výrazné rozdíly mezi jednotlivými školami a regiony, což je problém.

EduCafe

Následně se diskuze přesunula k současným krizím, konkrétně k pandemii Covid-19 a příchodu uprchlíků z Ukrajiny, které představují velké výzvy nejen pro český vzdělávací systém. Jak podotkl Štěpán Kment, začlenění ukrajinských uprchlíků do vzdělávání je naprosto zásadní pro jejich úspěšnou socializaci, avšak kapacity škol především ve větších městech jsou stále nedostačující. Co se týče školní docházky, dle momentálně dostupných dat je do předškolního vzdělávání zapsáno jen 22 % dětí předškolního věku, do primárního vzdělávání pak 43 % dětí mladšího školního věku.  

Pro komplexní představu o nerovnostech ve vzdělávání představil Štěpán Kment také nedávno zveřejněný projekt PAQ Research, který poukazuje na slepá místa českého školství – interaktivní Mapu vzdělávacího ne/úspěchu. Kromě toho prezentovali oba hosté řadu příkladů dobré praxe začleňování dětí s migrační zkušeností na regionální i národní úrovni. Jedním z nich je např. Národní plán doučování, projekt cílené podpory v rámci Národního plánu obnovy, díky němuž mohou všechny české školy získat finance určené pouze na doučování nezbytné pro začlenění těchto žáků. 

Akci uspořádala kancelář CZELO ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU. Další EduCafé na jiné aktuální téma z oblasti vzdělávání je v plánu na podzim 2022.