Čeští odborníci debatovali v Bruselu o dezinformacích a vzdělávání 

BS

CZELO

EduCafé na téma „Boj proti dezinformacím skrze vzdělávání“ přilákalo na 60 zájemců z řad odborné i široké veřejnosti. 

Hosty listopadového EduCafé byli Josef Šlerka, Kamil Kopecký a Lucie Čejková. V industriálním prostoru STAM Europa v centru Bruselu diskutovali o tom, jakou roli může hrát vzdělávání, příprava učitelů a mediální výchova v boji proti dezinformacím. Diskuzi moderovala Aneta Zachová, šéfredaktorka zpravodajského serveru Euractiv.cz. Ve druhé části večera si návštěvníci na vlastní kůži vyzkoušeli, zda dokážou uniknout dezinformacím, a to prostřednictvím zkrácené verze hry Fakescape pro střední školy. 

CZELO_2022_EduCafe_dezinformace

Josef Šlerka, vedoucí oboru Studia nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, na úvod zasadil dezinformace do širšího společenského kontextu. Upozornil na to, že jsou často spojeny s dalšími dvěma fenomény – konspiračními teoriemi a populistickým rámováním (rétorikou), což je nebezpečná kombinace, která značně komplikuje řešení těchto problémů. Zdůraznil, že samotné vzdělávání na poražení dezinformací tím pádem nestačí, má však své silné zbraně, kterými může k tomuto boji přispět. Mělo by především posilovat kritické (vědecké) myšlení a mediální gramotnost. 

Kamil Kopecký, docent na Katedře českého jazyka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého a vedoucí Centra prevence rizikové virtuální komunikace (PRVOK), dále prezentoval výstupy několika výzkumů sledujících postoje českých učitelů k mediální výchově na školách či jejich schopnost rozpoznat fake news. Upozornil mimo jiné na zjištění, že ačkoli 91,6 % učitelů souhlasí s tím, že mediální výchova je důležitá, až 48 % z nich si nemyslí, že je potřeba vyhradit jí více hodin ve výuce (Czech teachers in the world of media, 2021).

Následně se ujala slova Lucie Čejková, lektorka spolku Fakescape a výzkumná pracovnice na Katedře mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Účastníkům přiblížila úspěšný projekt Fakescape, který se snaží zvyšovat mediální gramotnost a dovednosti v oblasti kyberbezpečnosti u žáků, studentů i dospělých inovativním způsobem – metodou gamifikace. Pro hosty připravila také zkrácenou verzi středoškolské hry, takže se po debatě proměnili v novináře a přenesli se do virtuální země Fakeland, kde se blíží prezidentské volby. Jejich úkolem bylo splnit několik úkolů a odhalit, který z kandidátů se snaží zrušit letní prázdniny. 

CZELO_2022_EduCafe_dezinformace fs

Během diskuze se hosté zaměřili také na to, zda by měla být mediální výuka a boj proti dezinformacím tématem přípravy učitelů na pedagogických fakultách, sdíleli praktické tipy do výuky a debatovali o podpoře na národní úrovni. Poté diskutovali i o tom, zda lze tento problém řešit na úrovni evropské, přičemž se dotkli také nové příručky Evropské komise pro učitele týkající se právě podpory boje s dezinformacemi a digitální gramotnosti. 

Podívejte se na fotogalerii (autorem fotek je Martin Palko).

Diskuzní večer pořádala Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO) spolu se Zastoupením Jihomoravského kraje v Bruselu (KJMK) 14. listopadu 2022. Další debata ze série EduCafé je v plánu na jaře 2023.