České regiony debatovaly na téma inovací a evropského inovačního ekosystému v Bruselu

CZELO

Celodenní akce přilákala přes 60 účastníků.

Pod záštitou českého předsednictví v Radě Evropské unie proběhla dne 13. prosince v prostorách Výboru regionů konference s názvem Inovační rozmanitost v českých regionech. Celodenní akce přilákala přes 60 účastníků a jejími hlavními koordinátory byla Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum (CZELO) a Zastoupení Jihomoravského kraje při EU. Hlavním cílem akce bylo šířit povědomí o českém inovačním ekosystému a vyzdvihnout důležitost podpory inovací v České republice. 

Dopolední program byl zaměřený na regionální politiky, strategie a perspektivy inovací, které byly prezentovány představiteli zúčastněných regionů. Následovala panelová debata, v rámci které řečníci debatovali o nové Evropské inovační agendě v kontextu českých regionů a o nedostatku lidských zdrojů, kterému celá Evropa čelí. Během diskuze se řečnici zaměřili také na téma většího zapojení a podpory žen jako inovátorek a na regionální strategie, které cílí na tuto problematiku. V neposlední řadě se také debatovalo o financování inovačních aktivit ze zdrojů Evropské unie, které je dle debatujících stále problematické, a to například z důvodu vysoké administrativní zátěže, nedůvěry žadatelů v celkový systém či nedostatku lidských zdrojů, které by možnosti financování monitorovali a informovali o nich. 

Odpolední část poskytla příklady dobré praxe z českých regionů. Nejdříve byly prezentovány příklady úspěšných českých start-upů či regionálních agentur a inovačních center. Následovala panelová diskuze, během které se řečnici zaměřili na konkrétní nástroje Evropské unie, které cílí na podporu inovativních projektů. Diskutující vyzdvihli nástroj pro MSP a následné využití tzv. “pečetě excelence”. Zároveň se však shodli na tom, že systém podpory ze strany EU je velice komplexní a pro začínající podniky je nemožné sledovat veškeré dostupné nástroje. Z diskuze také vyplynulo, že komunikace a propojení mezi českými regiony a institucemi EU je nedostatečné. Dle debatujících by se v tomto ohledu měla více zapojit regionální inovační centra a stát se mediátory mezi českými regiony a EU institucemi.  

Více informací naleznete v tiskové zprávě.