Češi vnímají cestování a studijní výjezdy pozitivně, vyplývá z nejnovějšího výzkumu DZS

BŠ, DZS

Dům zahraniční spolupráce

Výzkum mapoval postoje české populace k zahraničním výjezdům, ochotu udržitelně cestovat a jejich povědomí o krajanech v zahraničí

Ve spolupráci s agenturou STEMMARK realizoval Dům zahraniční spolupráce (DZS) výzkum na téma postoje k zahraničním mobilitám a dalším mezinárodním aktivitám. Výzkum se uskutečnil během dubna 2021 a je reprezentativní pro českou populaci od 15 let. Přečtěte si celou zprávu Postoje populace k mobilitám 2021.
 

Co dalšího výzkum ukázal?

Česká společnost chápe obecně cestování jako dobrou věc a velkou většinou souhlasí s výjezdy studentů SŠ i VŠ na studijní či pracovní pobyty do zahraničí. Program Erasmus+ je pro běžnou populaci známější, než Dům zahraniční spolupráce: slyšela o něm více než polovina dotázaných, zatímco o DZS jen pětina, přičemž jen 2 % lidí ví, čím se DZS zabývá. Program Erasmus+ je spojován především s VŠ a SŠ studenty.

Ochota dodržovat pravidla udržitelného chování je vyšší doma než při cestování (především třídění odpadu, neplýtvání potravinami, šetření přírodních zdrojů apod.). Co se týká přímo zájemců o zahraniční studijní či pracovní pobyt, většina z nich deklaruje ochotu dodržovat v rámci pobytu zásady udržitelného chování.

O komunitách českých krajanů v zahraničích slyšela většina Čechů, jmenovat konkrétní dokáže pětina. Známé jsou především ty v USA, Banátu v Rumunsku a na Ukrajině.