Byly zveřejněny výsledky veřejné konzultace k rámcovým programům

CZELO

Doposud největší veřejná konzultace k minulosti a budoucnosti rámcových programů pro výzkum a inovace byla otevřená 12 týdnů.

Široká veřejnost v ní měla možnost sdílet své zkušenosti a názory týkající se  ex-post hodnocení programu Horizont 2020, průběžného hodnocení programu Horizont Evropa a  utváření strategického programu Horizont Evropa na období 2025–2027. Výsledky konzultace budou kromě toho sloužit i jako podklad pro přípravu příštího rámcového programu pro výzkum a inovace.

Celkově se do konzultace zapojilo 2788 respondentů. Nejvíce odpovědí pocházelo z Itálie (273),Francie (260) a Německa (252). Za Českou republiku se zapojilo 34 respondentů. Kromě dotazníků se instituce mohly vyjádřit i prostřednictvím pozičních dokumentů, kterých bylo 265.  

Z konzultace vyplývá, že investice EU do výzkumu a inovací by měly být v nejbližších letech prioritně směrovány předvěsím do boje se změnou klimatu, dodávek energie a ochrany biologické rozmanitosti.

Výsledky dále poukazují na nedostatečné synergie mezi jednotlivými částmi programu, ale rovněž i s dalšími evropskými programy. V této souvislosti byla často zmiňovaná i nejasnost a nedostatečná doplňkovost mezi evropskými partnerstvími, Misemi a druhým pilířem Horizontu Evropa.

Pro příští Strategický plán na období 2025-2027 by si většina respondentů přála jeho zjednodušení a vetší zaměření na problematiku mezinárodní spolupráce, klíčové technologie a šíření a využívaní výsledků výzkumu.

Celou správu naleznete na webu Evropské komise.