Byly zveřejněny šablony projektových návrhů pro program Horizont Evropa

CZELO

Evropská komise zveřejnila první příklady šablon projektových návrhů pro program Horizont Evropa. Šablony jsou k dispozici na Portálu pro finanční příležitosti a veřejné zakázky, kde je možné konzultovat jak šablonu pro výzkumné inovační akce (RIA) a inovační akce (IA), tak šablonu pro koordinační a podpůrné akce (CSA). Kromě toho byly zveřejněny i šablony projektových návrhů pro ERC Starting granty (StG) a ERC Consolidator granty (CoG).