Byla publikována výroční zpráva Evropské rady pro výzkum za rok 2020

CZELO

Evropská rada pro výzkum (ERC) zveřejnila svou výroční zprávu za rok 2020, tzv. Annual report on the ERC activities and achievements in 2020. Kapitola 2020 in Review se věnuje největším úspěchům za rok 2020 − událostem (spolu)organizovaným ERC, účasti ERC na klíčových mezinárodních akcích, implementaci iniciativ atp. Kapitola Research Highlights představuje vědecké úspěchy v roce 2020, a to jak v oblasti výzkumu týkajícího se pandemie COVID-19, tak i v dalších výzkumných oblastech. Výroční zpráva rovněž v číslech a grafech ukazuje ERC výzvy 2020 − celkem bylo v rámci ERC (StG, CoG, SyG, PoC) financováno 964 projektů. Advanced grant zaznamenal 69% nárůst žadatelek oproti roku 2019.

Další statistiky a údaje týkající se ERC, a to včetně strategie, řízení, pracovních skupin, složení hodnotících panelů expertů v roce 2020 a mnoho dalších informací, lze nalézt přímo ve výroční zprávě, která je k dispozici na webových stránkách Úřadu pro publikace Evropské unie