Byl zveřejněn pracovní program Evropského obranného fondu na rok 2023

CZELO

Třetí roční pracovní program EDF vyčleňuje 1,2 miliardy eur na projekty kooperativního výzkumu a vývoje v oblasti obrany.

Pracovní program obsahuje 34 témat v rámci čtyř tematických výzev, jakož i tří výzvy zaměřené na přelomové technologie a na malé a střední podniky. Pracovní program podpoří stěžejní projekty v kritických oblastech, jako je např. získávání poznatků o situaci ve vesmíru nebo vývoje prototypu Evropského hlídkového plavidla (EPC). Očekává se, že výzvy k podávání návrhů budou otevřeny 15. června 2023 a datum uzávěrky bude 22. listopadu 2023.

Výzvy připraví půdu pro vývoj další generace bojových systémů, bojových tanků, jakož i strategické letecké přepravy nadměrného nákladu, či specializovaná řešení hardwarové architektury pro energeticky účinné systémy umělé inteligence ve všech oblastech.

CZELO_2023_EDF

Financování určené na výzvy na tematicky nezaměřený výzkum a vývoj pro malé a střední podniky a výzkumné organizace se ve srovnání s rokem 2022 zvýší o 50 %, čímž se malým a středním podnikům působícím v oblasti obrany dostane větší podpory.

Program zavádí také řadu nových opatření na podporu obranných inovací v rámci Programu EU pro inovace v oblasti obrany (EUDIS). Jedná se o nový investiční program EU ve výši 2 miliard eur na podporu inovací a podnikání v oblasti kritických technologií v evropském obranném průmyslu. Komise tak plánuje prostřednícím tohoto programu podpořit inovativní podnikatele, start-upy a malé a střední podniky, aby jim pomohla překonat tradiční překážky vstupu na trh, přinést nové nápady a přispět k bezpečnosti a obraně EU.

Více informací naleznete na webu Evropského obranného fondu.