Byl přijat nový pracovní program Společného výzkumného střediska Evropské komise

CZELO

Evropská komise přijala pracovní program svého interního vědeckého útvaru – Společného výzkumného střediska (JRC) – na období 2021–2022. Nově zveřejněný pracovní program ilustruje na několika krátkých konkrétních příkladech nových i již probíhajících činností hlavní priority JRC pro  příští dva roky . Mezi nové aktivity JRC bude patřit řízení fáze společného návrhu  Nového evropského Bauhausu a také posílení poradní role JRC v rámci reakce Komise na současnou pandemickou situaci způsobenou COVID-19. Kromě toho dokument také nastiňuje rozdělení práce JRC pro každou politickou prioritu a podrobně stanovuje, s kterými generálními ředitelstvími Evropské Komise bude JRC na dané problematice spolupracovat.

Celý pracovní program je k dispozici na webových stránkách Společného výzkumného střediska.