Webinář na téma rámce zajišťování kvality v oblasti VŠ

Webinář Evropské univerzitní asociace (EUA) pořádaný na začátku března nese téma “What is next for the European QA framework?” Jakožto čtvrtý díl ze série "Toward Tirana 2024, the Bologna Process and developments in the EHEA" poskytne přehled současných diskusí o budoucnosti zajišťování kvality v Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání (European  Higher Education Area – EHEA).

Na webináři budou představeny výsledky projektu Quality Assurance Fit for the Future (QA-FIT), který shromáždil údaje o názorech a očekáváních zúčastněných stran ohledně budoucnosti zajišťování kvality, a také aktuální diskuse v rámci boloňského procesu o ESG po ministerské konferenci v Tiraně.  

Informace o tomto i předchozích webinářích a registrace jsou možné na webu EUA