Webinář na téma duševního vlastnictví (IP) v projektech H2020 a HE

Dne 29. září organizuje Evropská komise webinář, který má za cíl poskytnout účastníkům akce základní přehled týkající se problematiky duševního vlastnictví (IP) a informovat účastníky o úskalích a problémech IP spojených s výzkumnými a inovačními aktivitami, které jsou financovány z programu Horizont 2020 a Horizont Evropa. 

Více informací společně s registračním linkem na webinář najdete na webu Evropské komise