Webinář „Hlasy studentů jazyků – poučení z Covidu“

Cílem tohoto webináře, pořádaného Evropským centrem pro moderní jazyky (ECML), je porozumět tomu, jak studenti během pandemie Covid vnímali jazykové vzdělávání a výuku. Webinář je realizován v rámci iniciativy "The future of language education in the light of Covid", kterou koordinuje profesní síť ECML (ECML’s Professional Network Forum) ve spolupráci s Evropskou komisí.

Webinář představí tuto iniciativu a počáteční zjištění z pilotního projektu založeného na aktivitách ve třídě. Dále se účastníci dozví, jak se zapojit do další fáze této iniciativy a společně se tak podílet na zlepšení jazykového vzdělávání. Cílovou skupinou webináře jsou učitelé jazyků na všech úrovních.

Více informací společně s odkazem na registraci naleznete na webu ECML