Výroční konference EUA

Evropská univerzitní asociace (EUA) pořádá 11. až 12. dubna výroční konferenci nazvanou “Universities in Europe: integrity in a time of change”. Tématem se dotýká možností univerzit reagovat na sociopolitické, enviromentální i geopolitické změny, a přitom si zachovat integritu a možnost poskytovat svým studentům prvotřídní vzdělání. Téma bude představeno z různých úhlů pohledu, důraz bude kladen na mezinárodní spolupráci. 

Místem konání konference je britské Swansea, registrace je možná nejpozději do 27. března na webu EUA, kde je možné nalézt i další praktické informace.