Virtuální setkání na téma implementace EU politik v odborném vzdělávání

Co dělají evropské země pro to, aby jejich systémy odborného vzdělávání a přípravy byly atraktivní, inkluzivní a kvalitní? Jak přispívají různé zúčastněné strany a jak je možné překonávat některé výzvy? O těchto a dalších otázkách budou 17. dubna 2024 od 14:00 diskutovat účastníci 9. virtuálního setkání Cedefop v rámci Evropského roku dovedností

Cedefop zve zástupce národních, regionálních a místních orgánů a institucí odborného vzdělávání a přípravy i odborníky z praxe a další zájemce o informace. 

Více informací a formulář pro registraci je k nalezení na webu CEDEFOP.