Udržitelnost výzkumných infrastruktur

Dne 25. května 2021 se uskuteční akce „Planning for Sustainability of Research Infrastructures“. Akce poskytne fórum pro sdílení příkladů z již existujících výzkumných infrastruktur a představí plánovací nástroje navržené evropskými projekty, aby ukázala různá očekávání, požadavky a přístupy při plánování střednědobé až dlouhodobé udržitelnosti výzkumných infrastruktur. 

Více informací, včetně registrace naleznete na webové stránce konsorcia CERIC- ERIC.