STUDY IN academy #11: Jak na udržitelné joint programmes?

Study in Czechia

STUDY IN academy je zpět s již 11. webinářem, a to na speciální téma Designing and implementing sustainable joint programmes – practical guidelines and examples

Ve Study in the Czech Republic jsme pro zástupce českých vysokých škol naplánovali další webinář ze série STUDY IN academy. Webinář Jak na udržitelné joint programmes se bude konat 29. dubna 2022, 9:30 – 12:00 hodin.  

V současné době většina vysokoškolských institucí v Evropě počítá joint programmes poskytované ve spolupráci se zahraničními partnery jako součást svého mezinárodního vzdělávacího portfolia. Navzdory mnoha prokázaným přínosům pro studenty, zaměstnance a instituce jako celek se zkušenosti se zakládáním a provozováním takovýchto programů v jednotlivých zemích a institucích vysokoškolského vzdělávání velmi liší. Jednou z největších a sdílených výzev zůstává zajištění jejich udržitelnosti v průběhu času. Studie ukazují, že polovina institucí nabízejících takové programy byla nucena ukončit alespoň jeden joint programme, protože se ukázal jako neudržitelný. 

Webinářem vás provedou dva velmi zkušení řečníci, Mirko Varano a Andries Verspeeten, a partnerem je tentokrát Academic Cooperation Association (ACA).  

Webinář je pro všechny zaměstnance vysokých škol zdarma a lze se na něj přihlásit vyplněním tohoto dotazníku do 27. dubna 2022

V případě otázek prosím kontaktujte klara.tonkova@dzs.cz

STUDY IN academy