Slavnostní zahájení nové strategické a inovační agendy EIT na období 2021–2027

Dne 14. června 2021 proběhne slavnostní zahájení nové strategické a inovační agendy Evropského inovačního a technologického institutu na období 2021–2027. Během akce budou účastníkům poskytnuty informace o plánech EIT podporujících inovace ve vysokoškolském vzdělávání, překlenování inovačních rozdílů, zvyšování dopadů stávajících 8 znalostních a inovačních společenství (EIT KICs) a o přípravě dvou nových. 

Více informací, včetně registrace naleznete na webových stránkách Evropského inovačního a technologického institutu.