Seminář “Science for Policy” organizovaný COST a JRC

Dne 28. června 2021 spoluorganizuje program Evropské spolupráce ve vědeckém a technologickém výzkumu (COST) a Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC) seminář na téma propojení vědy a politiky, který se bude současně zabývat otázkou, jak zaměřit pozornost tvůrců politiky na oblast vědy. Během semináře budou mj. představeny doporučení, příklady z praxe, získané poznatky atp. uvedené ve zprávě “COST policy brief ‘Actions to Actions” a v příručce “JRC ‘Science for Policy Handbook”. Seminář poskytne prostor pro dotazy a diskuzi.  

Více informací na webové stránce COST.