Seminář na téma globální spolupráce v oblasti výzkumu, inovací a vzdělávání (EU perspektiva)

NorCore, Norská kancelář pro výzkum, inovace a vzdělávání v Bruselu, pořádá seminář s názvem Global cooperation in research, innovation and education: the EU perspective.

Tématem debaty bude nová strategie EU pro globální spolupráci ve vědě, výzkumu a inovacích, kterou Evropská komise představila letos na jaře. Globální dimenze byla posílena také v evropské vzdělávací politice, seminář se proto zaměří i na nové prvky v programech Erasmus+ a Horizont Evropa. 

Mezi řečníky se objeví představitelé Evropské komise, ACA, norského ministerstva i norských univerzit.

Akce je zdarma, registrace zůstává otevřena do 18. června 2021.