Seminář EK k Lump Sum financování

Seminář organizovaný Evropskou komisí přinese informace k financování a psaní Lump Sum projektů.