Science for EU 2030 Biodiversity Strategy

Dne 21. května 2021 organizuje Polská styčná kancelář v Bruselu (PolSCA) webinář na téma Science for EU 2030 Biodiversity Strategy.

Hlavním cílem webináře je propojit širokou škálu aktérů zapojených do ochrany biologické rozmanitosti − na politické úrovni i na akademické půdě − přezkoumat strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 obecně a posílit opatření v oblasti výzkumu a inovací v oblasti biologické diverzity. Účastníci akce budou mít příležitost nabýt informací o tom, jak by mohli vědci těžit z programu Horizont Evropa tak, aby mohli účinně přispět k ochraně biologické rozmanitosti. Druhá část webináře se zaměří na výzkum související s lesy a přinese přehled možností financování a poznatků získaných z minulých i právě probíhajících výzkumných projektů.

Více informací naleznete na oficiální webové stránce akce.