Policy Forum 2023: Boosting green competences for a sustainable future

Online konferenci zaměřenou na to, jak vypadá "zelené" vzdělávání v akci, pořádá komunita Education for Climate.

V jejím průběhu bude účastníkům nabídnuta high-level debata o ekologické transformaci a úloze vzdělávání a tři paralelní workshopy zaměřené na politiku nebo praxi "zeleného" vzdělávání a kompetencí pro udržitelný rozvoj. 

Registrujte se na platformě Education for Climate

Policy Forum 2023