Partnerské burzy k výzvám Horizont Evropa 2024

V tomto roce budou pokračovat partnerské burzy pro projekty do výzev Horizont Evropa, které jsou určeny k navazování kontaktů a hledání partnerů. Burzy se konají fyzicky na různých místech napříč Evropou, některé hybridně, či pouze online. 

V rámci některých burz je možné využít tzv. “Pitch sessions”, tedy krátké představení projektu, či záměru ostatním koordinátorům a možným partnerům.  

17. dubna 2024, Dublin (Irsko) - Transport Research Arena Horizon Europe Proposal Pitching Opportunity 

23. dubna 2024, Brusel (Belgie) - Circular bio-based Europe JU InfoDay 

30. dubna 2024, Istanbul (Turecko) - Secure Societies 

22.-23. května 2024, Paříž (Francie) - Brokerage Event SMI2G 

3.-5. června 2024, Namur (Belgie) - INDTech Conference on industrial technologies 

Na pokrytí cestovních nákladů  je možné využít grant v rámci výzvy k podávání žádostí o cestovní granty na podporu účasti českých subjektů na partnerských setkáních/burzách (brokerage/matchmaking events) Technologického centra Praha až do výše 1000 eur.  

Více informací o cestovním grantu najdete na webových stránkách TC Praha.