Partnerská burza pro výzvy v oblasti energetického výzkumu

Dne 19. října 2021 se uskuteční partnerská burza pro výzvy v oblasti energetického výzkumu v rámci klastru 5 programu Horizont Evropa. 

Akce je zaměřená především na výzkumnou a inovační komunitu z Kypru, Řecka, Polska, Slovinska a Maďarska, ale je otevřená i dalším zájemcům z jiných zemí. Cílem akce je poskytnout platformu pro sdílení nápadů a propojení partnerů pro budoucí konsorcia v rámci výzev Horizont Evropa, se zvláštním zaměřením na klastr 5, v tématech souvisejících s energetikou (energetické systémy, sítě a skladování; obnovitelná energie; zachycování, využívání a skladování uhlíku; Efektivní, udržitelné a inkluzivní využívání energie, včetně energeticky účinných budov).
 
Předběžný program akce je k dispozici v příloze.

Registrace je možná do 13. října 2021 prostřednictvím přihlašovacího formuláře.