OECD webinář "The role of digital technologies for career guidance"

OECD zve zájemce na online webinář na téma role digitálních technologií v kariérovém poradenství. Technologie jako umělá inteligence, virtuální realita a další mohou pomoci kariérovému poradenství být efektivnější. 

Právě toto téma bude na webináři diskutováno. Zároveň bude představena nová Observatoř pro digitální technologie v kariérovém poradenství pro mládež (OECD Observatory on Digital Technologies in Career Guidance for Youth).

Více informací na webu OECD