Konference Grow Digital 23

EIT Digital, jedno z inovačních společenství Evropského inovačního a technologického institutu (EIT), pořádá ve dnech 6. a 7. června jednu z hlavních evropských konferencí na téma digitalizace - Grow Digital 23

Konference je příležitostí k setkání s odborníky z praxe z různých organizací z oblasti výzkumu, inovací, vzdělávání, průmyslu a dalších. Nebude chybět sdílení příkladů praxe a nejnovějších poznatků například z oblasti generativní AI, deep tech, vesmírných technologií či průmyslu 5.0. 

Více informací na webu EIT Digital.