Konference Future of Science Communication

Ve dnech 24.−25. června 2021 proběhne konference “Future of Science Communication”, kterou pořádá organizace pro vědeckou komunikaci v Německu (Wissenschaft im Dialog) a organizace ALLEA. Konference poskytne prostor pro zamyšlení nad stavem vědecké komunikace a pro diskuzi o jejím dalším vývoji. Hlavním cílem této události je poskytnout impulz pro intenzivnější spolupráci a další aktivity v oblasti vědecké komunikace.   

Konference přinese panelové diskuze, workshopy, diskuze atp. na téma důvěry ve vědu (trust in science), krizové komunikace, nakládání s falešnými zprávami a další.  

Více informací, program a registraci naleznete na webové stránce události