Konference EUA European Quality Assurance Forum

2024 European Quality Assurance Forum se zaměří na systémy zajišťování kvality a dotkne se i politik a trendů, výzkumu a praktických příkladů. Hlavním smyslem fóra bude propojit různé zúčastněné strany a prozkoumat nové nástroje a metodiky pro zajištění holistického a inkluzivního přístupu.

Více informací a registrační formulář naleznete na webových stránkách EUA.