Konference EfVET 2022

V říjnu 2022 proběhne ve Finsku výroční konference Evropského fóra technického a odborného vzdělávání a přípravy (EfVET) s podtitulem "The Future Skills Revolution for VET and CVET in Europe" (Revoluce dovedností budoucnosti pro počáteční a celoživotní odborné vzdělávání a přípravu v Evropě). Konference se zaměří například na témata jako je využívání umělé inteligence, upevňování bližších vztahů mezi vzdělavateli a průmyslem, nebo tzv. "učení se praxí" (work-based learning). 

Hlavním cílem konference je poskytnout prostor pro poskytovatele odborného vzdělávání, zástupce trhu práce a další aktéry v této oblasti ke sdílení zkušeností v oblasti nových metod výuky a navázat partnerství pro mezinárodní spolupráci. Konference tak v rámci bohatého programu nabízí jedinečný prostor ke spolupráci a sdílení zkušeností mezi teorií a praxí. 

Více informací na webu konference