Koalice pro vzdělávání v oblasti klimatu: 1. setkání

Zapojte se do první debaty Koalice pro vzdělávání v oblasti klimatu!

Účelem této koalice je přimět pracovníky v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, aby se zasazovali o klimaticky neutrální a udržitelnou Evropskou unii. Jedná se o stěžejní iniciativu Evropského prostoru vzdělávání, jejímž cílem je podporovat spravedlivou, ekologickou a digitální transformaci společnosti.

Evropská komise pořádá 22. dubna první setkání, kterého se zúčastní eurokomisařka Mariya Gabriel a představitelé GŘ EAC. Během setkání bude prezentována také první verze připravované online platformy. Tato platforma je určena pro jednotlivce i subjekty na místní, regionální i celostátní úrovni, kteří prostřednictvím ní mohou sdílet konkrétní klimatické závazky a opatření související se vzděláváním učitelů, rozvojem ekologických dovedností, propojováním vzdělávání a výzkumu, zvyšováním povědomí veřejnosti atd.

Akce je otevřena všem zájemcům, kteří mají o dané téma zájem a chtějí se k němu vyjádřit.

program