Jak mezinárodní spolupráce a mobilita podporují inovace ve vysokoškolském vzdělávání?

Asociace ACA, švýcarská národní agentura pro mobility Movetia a sdružení švýcarských univerzit swissuniversities pořádají 4. listopadu v Curychu hybridní konferenci zaměřenou na téma inovací prostřednictvím internacionalizace s názvem Innovation through internationalisation. How international cooperation and mobility foster innovation in higher education.

Prohlédněte si program a seznamte se s hlavními řečníky, brzy bude spuštěna registrace.

Header