Informační dny k misím EU

Ve dnech 17. – 18. května 2022 pořádá Evropská komise informační dny k misím v rámci programu Horizont Evropa, na kterých budou představena nová témata pro všech pět misí (Rakovina, Adaptace na změnu klimatu, Obnova našich oceánů a vod, Dohoda o půdě pro Evropu a Klimaticky neutrální a chytrá města).  Akce bude navazovat na aktualizaci pracovního programu misí na období 2021–2022.

Mise EU jsou novým přírůstkem do výzkumného a inovačního programu Horizont Evropa na období 2021–2027. Od ambiciózních cílů misí jsou očekávány do roku 2030 konkrétní výsledky s přínosy v oblasti zdraví, klimatu a životního prostředí.

Více informací společně s odkazem na registraci naleznete na webu Evropské komise.