Informační den Klastr 2 -  Kultura, kreativita a inkluzivní společnost

Ve dnech 7. a 8. prosince 2021 se uskuteční online informační den a partnerská burza k novým výzvám pro rok 2022 v Klastru 2 Horizontu Evropa - Kultura, kreativita a inkluzivní společnost. Během prvního dne zazní informace o výzkumných tématech, která se otevřou pro předkládání návrhů projektů. Během druhého dne setkání budou mít účastníci příležitost najít partnery pro budoucí spolupráci. Zaregistrováno je přes 200 účastníků.

Výzva k předkládání projektů bude otevřena od 20. ledna do 20. dubna 2022. 

Více informací naleznete na webové stránce Evropské komise.