Informační den Horizontu Evropa - Klastr 6: Potraviny, bioekonomika, zemědělství a životní prostředí

První ročník informačních dní k pracovním programům Horizontu Evropa pro období 2021–2022 se uskuteční ve dnech 28. června až 9. července 2021.

Událost poskytne potenciálním žadatelům příležitost získat informace o jednotlivých výzvách pracovních programů a o novinkách hlavních nástrojů financování a o programu Horizont Evropa jako takovém. Registrace nebude nutná. Více informací naleznete na oficiální webové stránce události.