Horizon Implementation Day 1/3

Série Horizon Implementation Day 2023 poskytne podrobné informace o hledání příležitostí a podávání návrhu v programu Horizon Europe.

Program je rozdělen na: