Evropský týden pro výzkum a inovace

Evropský týden pro výzkum a inovace (Research and Innovation Week) se uskuteční od 18. do 21. března 2024. Tento týden plní akcí je pořádán Evropskou komisí a belgickým předsednictvím v Radě EU a bude probíhat jak online, tak i fyzicky v Bruselu.

Akce je zaměřená na oslavu 40letého výročí rámcových programů a slouží k setkání politiků, výzkumníků, podnikatelů a veřejnosti, aby společně diskutovali o budoucím směřování výzkumu a inovací, s důrazem na technologickou suverenitu a konkurenceschopnost Evropské unie.

Harmonogram:

Více informací najdete na webu Evropské komise.