Evropský summit pro vzdělávání a inovace

Evropská komise pořádá již druhý Summit pro vzdělávání a inovace. Summit proběhne 27. června v hybridní formě. Summit přivádí dohromady hlavní strany v oblasti vzdělávání a inovací, podporuje jejich vzájemnou spolupráci a klade si za cíl inspirovat širší vzdělávací, výzkumnou a inovační komunitu v Evropě k podpoře podnikatelství a kultuře založené na inovacích. 

Mezi hosty a diskutujícími budou zástupci vzdělávacích institucí, tvůrců politik na evropské i národní úrovni, znalostních a inovačních společenství Evropského inovačního a technologického institutu (KIC EIT), podniků, start-upů, ale také studenti, výzkumníci, učitelé, vzdělavatelé a další. 

Prezenční účast je z kapacitních důvodů vyhrazena specificky pozvaným účastníkům (je možné o ni požádat a schválení podléhá souhlasu Evropské komise), kdokoli se může přihlásit k účasti online.

Více informací včetně registrace najdete na Portálu Evropského prostoru vzdělávání

Education and Innovation Summit