Evropský summit na podporu vzdělávání a inovací

Evropská komise zve zájemce na summit na téma „Vzdělávání a inovace“. Během summitu budou sdíleny znalosti a zkušenosti z oblasti inovativních postupů ve vzdělávání. Bude diskutováno o úloze vysokoškolských institucí jakožto hnacích sil inovací, důležitosti umožnění kreativity a o podpoře podnikatelských dovedností studentů na všech úrovních vzdělávání. Dále pak budou předloženy konkrétní kroky vedoucí ke zvýšení inovací ve vysokoškolském vzdělávání.

Summitu se zúčastní zástupci inovativních vysokoškolských institucí z EU, zástupci 41 evropských univerzitních aliancí, start-upů, podnikatelé, firmy a studenti.

Více informací společně s odkazem na registraci naleznete na webu Evropské komise.

Education and Innovation Summit