Evropský prostor vzdělávání - střednědobé hodnocení

Evropská komise zve zájemce na celodenní akci, při které bude zhodnocen dosavadní průběh a úspěchy Evropského prostoru vzdělávání, včetně výzev, které zbývá v této fázi do roku 2025 řešit. Akce proběhne 10. října v Bruselu, přičemž její dopolední plenární část bude streamována také online. 

Akce se zaměří na 4 hlavní témata (v souladu s prioritami švédského, španělského a belgického předsednictví Rady EU): 

  • občanské vzdělávání
  • podpora učitelů a vzdělavatelů
  • podpora rovnosti a inkluze ve vzdělávání a odborné přípravě
  • automatické vzájemné uznávání kvalifikací v rámci vysokoškolského a odborného vzdělávání a přípravy

Více informací najedete na portálu Evropského prostoru vzdělávání.