Evropský den jazyků 2022: webinář Jazykové kompetence ve službách mládeže

Evropský den jazyků se slaví každoročně 26. září. Letos, v kombinaci s Evropských rokem mládeže, bude hlavní akce ze strany Evropské komise zaměřená na mladé lidi. Cílem akce je zvýšit povědomí o jazykovém vzdělávání a jazykové rozmanitosti. 

Přestaví se řada organizací s pestrými zkušenostmi ze států napříč celou Evropou, které budou sdílet své zkušenosti, především v oblasti jak vícejazyčné třídy a komunitní aktivity podporují inkluzi. Součástí události bude také diskuze o podpoře začlenění ukrajinských uprchlíků do národních vzdělávacích systémů se zvláštním zaměřením na integraci prostřednictvím jazykového vzdělávání.   

Akce proběhne online v pondělí 26. 9. 2022 od 12:00 do 14:00. 

Další informaci o této akci a o Evropském dni jazyků naleznete na webu k webináři na portálu European Education Area.