Evropské mise: příležitost pro česká města a regiony

Dne 18. května pořádá Technologické centrum AV ČR informační seminář, který si klade za cíl usnadnit městům a regionům orientaci v problematice misí EU a seznámit je s možnostmi, jak se do projektů zapojit. Mise EU, mezi které se řadí: Rakovina, Adaptace na změnu klimatu, Obnova našich oceánů a vod, Dohoda o půdě pro Evropu a Klimaticky neutrální a chytrá města, jsou novým přírůstkem do výzkumného a inovačního programu Horizont Evropa a jejich cíle by měly být relevantní pro významnou část evropské populace. 

Na seminář je možné se dostavit fyzicky do Technologického centra AV ČR v Praze, případně jej sledovat on-line. Na seminář je zapotřebí se registrovat. 

Více informací společně s odkazem na registraci naleznete na webu Horizontu Evropa.