Evropské dny pro výzkum a inovace 2022

Dne 28. a 29. září se online formou uskuteční Evropské dny pro výzkum a inovace 2022. Letošní rok dává příležitost všem zainteresovaným stranám společně diskutovat o nové Evropské inovační agendě, Evropském roku mládeže, misích Horizontu Evropa a mnoha dalších tématech.

Více informací naleznete na webu Evropské komise.