Evropské dny pro výzkum a inovace

Ve dnech 23. a 24. června 2021 pořádá Evropská komise již třetí ročník Evropských dnů pro výzkum a inovace.  

Evropské dny pro výzkum a inovace jsou výroční akcí Evropské komise a jejich cílem je spojit tvůrce politik, výzkumníky, podnikatele a občany EU k diskuzi nad současnými problémy evropského výzkumu a inovací v Evropě i mimo ní. Letošní program bude zaměřený především na představení nového rámcového programu Horizont Evropa, přechod k zelenému a digitálnímu hospodářství a na roli VaVaI v boji proti COVID-19.

Celý program naleznete na oficiální webové stránce události.